منو

موقعیت های شغلی

اگر مایل به همکاری در این تیم  پیشرو ونوآور در صنعت هستید، می توانید پیشنهادات شغلی مورد نیاز ما را در لینک زیر مشاهده کنید و درخواست کار خود را بفرستید.

  پیشنهادات شغلی

 

 

 

موقعیت های برنامه

فرم درخواست شغل

نام و نام خانوادگی

ایمیل شما

تلفن

انتخاب موقعیت

. را آپلود کنیدdoc, .docx, .pdf فایل های .

خودتان را معرفی کنید..