منو

روی سطوحی همچون فلز، بتون ویا چوب براحتی با اسپری قابل استفاده است. درعرض چند ثانیه خشک شده و پس از ۲ – ۳ ساعت درجه سختی آن تا حد حمل بار نیز میرسد.

بر خلاف سیستم های پلی اورتان، این سیستم پس از مخلوط شدن با آمین آلیفاتیک به جای ایزوسیانات پلیول واکنش نشان می دهد.  

مواد پلی یورآ تشکیل شده پس از واکنش دارای مقاومت شیمیایی بالا، قابلیت ارتجاعی بالا و مقاوم در برابر پاره شدن می باشد.