منو

کیم کیس

کیم کیس

محصولات مخصوص

کیمتکس پلی اورتان پلیمرهای مخصوصی را برای سیستم های فوم نرم، فوم سرد، فیلتر، اینتگرال، سیستم های ویسکوالاستیک، الاستومرو چسب که بیشتر در کفش کاربرد دارد.

استفاده از پری پلیمر شرایط کار ساده تری را نسبت به ایزوسیانات های غیر پردازش فراهم می کند، بنابراین ویژگی های مورد نظر محصول را می توان بهتر کنترل کرد.کیمتکس پری پلیمرها را برای  کاربردهای متفاوت، از 2٪ NCO آزاد تا 30٪ NCO آزاد تولید می کند.