منو

کیم پل

کیم پل

پلی استر پلیول ها

این محصولات پلی استر یا پلی اتر پلیول هستند که می توانند برای توسعه سیستم های مختلف پلیول مانند کفش، فوم، فوم سخت استفاده شوند.